Main menu

SUOMEN WAGNER-SEURAN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (ks säännöt § 9)

Paikka: Auriga Business center, Nh. Baggö, Juhana Herttuan puistotie 21, Turku, Etäyhteys Zoomilla ennakkoilmoittautuneille.

Aika: Maanantai 15.4.2024 klo 17:00.

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja valituille toimihenkilöille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet (sivun 2 alareunassa)

8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

9. Valitaan hallituksen erovuoroisten (2 v) tilalle uudet jäsenet

10. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12. Kokouksen päättäminen