Main menu

SUOMEN WAGNER-SEURAN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (ks säännöt § 9)

Paikka: Asianajotoimisto Heikki Virri toimisto, Linnankatu 18, Turku, Etäyhteys MS Teamsillä ennakkoilmoittautuneille.

Aika: Tiistai 11.5.2021 klo 18:00.

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja valituille toimihenkilöille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet (sivun 3 alareunassa)

8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

9. Valitaan hallituksen erovuoroisten (2 v) tilalle uudet jäsenet

10. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12. Kokouksen päättäminen