Main menu

Suomen Wagner-seuran vuoden 2020 Bayreuth-stipendin hakuaika on päättynyt 30.9.2019.

Stipendin tarkoituksena on kannustaa lahjakkaita, uransa alussa olevia nuoria suomalaisia oopperan ammattilaisia suuntautumaan Richard Wagnerin teosten maailmaan. Stipendiä voivat hakea laulajat, pianistit, kapellimestarit, kuoronjohtajat, ohjaajat, puvustajat, lavastajat jne. Laulajien osalta haku on suunnattu niille, joilla voidaan uskoa olevan potentiaalia esittää Wagnerin ohjelmistoa tulevaisuudessa tai on sitä jo nyt. Seuran tavoitteena on valita uusista hakijoista vuodenvaihteen 2020/2021 tienoilla 2-3 uutta stipendiaattia, jotka lähetetään Bayreuthiin elokuussa 2021.

Stipendi sisältää edestakaisen matkan Bayreuthin Wagner-juhlille elokuussa 2021, majoituksen Bayreuthissa, Richard Wagner -stipendisäätiön järjestämän stipendiaattiohjelman mukaiset pääsyliput oopperaesityksiin, stipendiaatti-illan sekä muuta oheisohjelmaa. Matkan tarkka ajankohta on 5.–10.8.2021.

 

Bayreuth Bayreuth Bayreuth Bayreuth
Richard Wagner Stipendienstiftungin järjestämälle stipendiaattiviikolle osallistuu vuosittain 250 stipendiaattia 40 eri maasta. Valokuvat on Richard Wagner Stipendienstiftungin kotisivuilta, jossa on runsaasti lisää kuvia ja lisätietoa stipendiaattitoiminnasta.

Suomen Wagner-seuran Bayreuth-stipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan seuran hallitukselle. Hakemukseen tulee sisällyttää lyhyt selostus hakijan tähänastisista opinnoista ja urasta, jokin suppea työnäyte (mielellään mp3, avi tai vastaava äänitys/videointi, CD- tai DVD-levy), sekä oppilaitoksen, teatterin tai vanhemman kollegan lausunto hakijasta. Hakemuksesta tulee myös käydä ilmi, mikä asia motivoi hakijaa hakemaan stipendiä ja miten hakija näkee itsensä tulevaisuudessa Wagnerin musiikin tai teosten parissa. Stipendin myöntämisen edellytyksenä on vähintään 18 ja korkeintaan 35 vuoden ikä.

Hakemus osoitetaan Suomen Wagner-seura r.y.:n hallitukselle ja lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen peter.haggblom@suomenwagnerseura.org, viimeistään 30.9.2020. Hakemuksen voi myös postittaa osoitteeseen Suomen Wagner-seura r.y., c/o P. Häggblom, Asemakatu 14 as. 55, 65100 VAASA. Kuoreen pyydetään merkitsemään tunnus ”Stipendi”.

Suomen Wagner-seura r.y.:n hallitus toivottaa stipendinhakijat tervetulleiksi esiintymään/esittäytymään jäsenistölle seuran joulujuhlassa Helsingissä pe 4.12.2020 – tämä ei kuitenkaan ole välttämätön edellytys stipendin myöntämiselle. 

Suomen Wagner-seura varaa itselleen mahdollisuuden myöntää stipendin myös sellaiselle henkilölle, joka ei ole sitä hakenut. 

SUOMEN WAGNER-SEURA R.Y.
Hallitus